Integritetspolicy

POLICY UPDATES ARCHIVE

‍Privacy
Policy skapad den 1/21/2022

Senast uppdaterad: 03/03/2023:
Policy update archive och policy version section added.
I punkt 2 har vi tagit bort betalningspartnern "Klarna" i avsnittet "PAYMENT INFORMATION."
I punkt 7 har vi tagit bort betalningspartnern "Klarna" i området "Third-Party Service Providers."
I punkt 7 ersatte vi texten "(Tutanota)" med "(Mailfence)."
I punkt 14 ersatte vi rubriken "14. KONTAKTA OSS" med "14. FEEDBACK / KONTAKT".
I punkt 2 lade vi till de sekretesscentrerade verktygen "Tiny Analytics" och "Swetrix".
I punkt 7 lade vi till ordet "TinyAnalytics" och en hyperlänk.

VERSION AV POLICY

Integritetspolicy v1.3

FÖRORD

Vi anser att integritet idag är en av de mest kritiska frågorna i modern tid. Status quo för användning, lagring och hantering av personuppgifter måste förändras för att den digitala närvaron ska bli hållbar. Status quo för användning, lagring och hantering av personuppgifter måste förändras för att den digitala närvaron ska bli hållbar. Företag som använder sociala medier kan sätta oss i en loop av oändlig scrollning, och vi anser att de bär det största ansvaret för detta. Vi anser också att organisationer som använder sociala medieplattformar för marknadsföring och reklam bör fråga sig om deras verksamhet bidrar till denna oändliga ohälsosamma loop.

Vi är inte på något sätt perfekta, men vi försöker göra vad vi kan. Om du har synpunkter på hur vi kan förbättra integriteten på den här webbplatsen är du välkommen att höra av dig till oss.

Välkommen till AV Art Sweden AB!

AV Art Sweden AB värdesätter din integritet. Detta meddelande beskriver vilken information vi samlar in, hur vi använder den och, om nödvändigt, de som vi delar den med.

Genom att köpa produkterna accepterar du de metoder som beskrivs i denna sekretesspolicy. Användning av webbplatsen och köp av produkterna omfattas också av våra allmänna villkor.

Denna sekretesspolicy kan ändras från tid till annan. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att vi har gjort ändringar anses vara ett godkännande av dessa ändringar, så kontrollera policyn regelbundet för uppdateringar. Denna sekretesspolicy har utvecklats och upprätthålls i enlighet med alla tillämpliga federala och internationella lagar och förordningar och särskilt med California Online Privacy Protection Act (CalOPPA - amerikansk förordning) och GDPR (General Data Protection Regulation - europeisk förordning).


1. ALLMÄN INFORMATION

De personuppgifter om användarna som samlas in och behandlas via webbplatsen:

https://www.andreasvarro.com

Kommer att vara under ansvar och ansvara för:

AV Art Sweden AB.
Telefon: +46 (0)72 328 95 10
Info@andreasvarro.com

(Hädanefter benämnt AV Art Sweden AB).

2. TYPER AV INFORMATION SOM SAMLAS IN

AV Art Sweden AB kommer inte att samla in någon personligt identifierbar information om dig om inte AV Art Sweden AB begär det och du tillhandahåller den frivilligt.

Information du ger oss. Du tillhandahåller information när du söker, läser och tittar på innehållet, köper produkterna och/eller kommunicerar med oss. Som ett resultat av dessa åtgärder kan du förse oss med följande information:

* För- och efternamn

* E-postadress

* Telefonnummer

* Adress (fraktändamål)

* Postnummer

* Tokeniserad IP-adress

* Betalningsinformation

* Ytterligare information om dig som du tillhandahåller oss direkt via vår webbplats eller indirekt via vår webbplats eller online-närvaro, till exempel "cookies".

Betalningsinformation: Din kreditkortsinformation eller betalningsinformation kommer att behandlas av "Stripe" och "PayPal" (betalningsplattformar) som kommer att behandla och skydda dina uppgifter med total säkerhet och med det exklusiva syftet att behandla köpet av produkterna. AV Art Sweden AB förbehåller sig rätten att använda alla betalningsplattformar som finns tillgängliga på marknaden, som behandlar dina uppgifter för det exklusiva syftet att behandla köpet av produkterna.

Vänligen se "Stripe" och "PayPal" integritetspolicy här:

Paypal

Stripe

TinyAnalytics: Vi använder TinyAnalytics som tillhandahålls av TinyAnalytics, Ltd ("TinyAnalytics"). TinyAnalytics är en dataanalysplattform som respekterar användarnas integritet och INTE använder cookies för sin verksamhet.
All information som samlas in och samlas in av TinyAnalytics är anonym. Detta verktyg och denna teknik samlar in och analyserar vissa typer av information såsom enhets- och programvaruidentifierare, hänvisnings- och utgångsadresser, funktionsanvändningsmätvärden och statistik, användnings- och köphistorik, unika mobila enhetsidentifierare och annan liknande information. Informationen som genereras av TinyAnalytics kan överföras till och lagras av TinyAnalytics på servrar som finns i Europeiska unionen. Vi använder TinyAnalytics Analytics datainsamling för att förbättra webbplatsen och vår tjänst.
Se TinyAnalytics sekretesspolicy här:

HYPERLINK"https://tinyanalytics.io/privacy-policy"https://tinyanalytics.io/privacy-policy"
Även om TinyAnalytics inte lagrar några cookies på användarens webbläsare och är anonym. Användaren kan "välja bort" denna funktion genom att besöka:

HYPERLINK"https://andreasvarro.com/?pixel_optout=true" https://andreasvarro.com/?pixel_optout=true"

Swetrix Analytics: Vi använder Swetrix som tillhandahålls av Swetrix.com, Ukraina ("Swetrix"). Swetrix är en dataanalysplattform som respekterar användarnas integritet och INTE använder cookies för sin verksamhet.

All information som samlas in och samlas in av Swetrix är anonym. Detta verktyg och denna teknik samlar in och analyserar vissa typer av information såsom enhets- och programvaruidentifierare, hänvisnings- och utgångsadresser, funktionsanvändningsmått och statistik, användnings- och köphistorik, unika mobila enhetsidentifierare och annan liknande information. Informationen som genereras av Swetrix kan överföras till och lagras av Swetrix på servrar som finns i Europeiska unionen. Vi använder Swetrix Analytics datainsamling för att förbättra webbplatsen och vår tjänst.

Se Swetrix sekretesspolicy här:

Swetrix Policy

Mailfence: Vi använder Mailfence som tillhandahålls av Mailfence - ContactOffice Group sa, Belgien ("Mailfence"). Mailfence är en leverantör av e-posttjänster, med end-to-end-kryptering, som respekterar användarnas integritet. Tjänsten används för att skicka kommunikation till användaren via e-post. Mailfence skannar inte e-postmeddelanden för att anta eller skicka reklam och marknadsföring. Information som samlas in genom användning av Mailfence kommer att samlas in och användas i enlighet med din egen sekretesspolicy och vår sekretesspolicy.Observera att information som lagras i våra e-postsystem är krypterad, men e-postmeddelanden som skickas direkt till oss och via våra e-postformulär är inte krypterade från början till slut. För att kunna skicka krypterade meddelanden till oss måste du använda Mailfence eller annan liknande end-to-end-kryptering.

Se Mailfences integritetspolicy här:

Mailfences integritetspolicy


3. HUR LÄNGE VI LAGRAR DINA UPPGIFTER

Personuppgifter kommer att lagras under den tid som är nödvändig för att tillhandahålla produkterna. Ägaren kan tillåtas att lagra personuppgifter under en längre period när användaren har gett sitt samtycke till sådan behandling, så länge som detta samtycke inte återkallas. Dessutom kan ägaren vara skyldig att lagra personuppgifter under en längre period när så krävs för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller på order av en myndighet. När lagringstiden löpt ut ska personuppgifterna raderas. Därför kan rätten till tillgång, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet inte verkställas efter utgången av lagringsperioden.

Den information som samlas in och anges i avsnitt 2 (TYPER AV INFORMATION SOM MOTTAGITS) i denna integritetspolicy lagras av AV Art Sweden AB i 1 år. Efter 1 år från insamlingen av informationen kommer informationen att raderas från våra servrar och lagringssystem.

4. HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION.

I allmänhet använder vi den information vi samlar in främst för att tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra vår nuvarande webbplats och produkter och för att utveckla nya produkter och tjänster. Vi använder personuppgifter som samlas in via vår webbplats enligt beskrivningen nedan och beskrivs på andra ställen i denna policy för att:

* Identifiera dig som användare i vårt system.

* Användarregistrering.

* Behandla dina inköp och leverera produkterna.

* Förbättra våra produkter, webbplats och hur vi driver vår verksamhet.

* Förbättra webbplatsen.

* Svara på dina kommentarer eller frågor via vårt supportteam.

* Skicka dig relaterad information, inklusive bekräftelser, fakturor, tekniska meddelanden, uppdateringar,
säkerhetsvarningar och support och administrativa meddelanden.

* Kommunicera med dig om kommande evenemang, erbjudanden och nyheter om produkter och tjänster som erbjuds av AV Art Sweden AB och våra utvalda partners.

* AV Art Sweden AB:s marknadsföring.

* Skydda, utreda och förhindra bedräglig, obehörig eller olaglig aktivitet.

5. HUR FÅR DU MITT SAMTYCKE?

Genom att göra en beställning, kommunicera med oss via kontaktformulären eller vår kontaktinformation och förse oss med personuppgifter för att kommunicera med dig samtycker du till vår insamling, lagring och användning av din information enligt villkoren i denna sekretesspolicy. Du samtycker till användningen av cookies på de villkor som anges i vår cookiepolicy (se vår cookiepolicy). Du kan återkalla ditt samtycke genom att skicka oss din begäran via kontaktinformationen eller kontaktsidan.

6. SOCIALA MEDIER

På vår webbplats finns länkar och funktioner till olika sociala nätverk, där du kan dela din information.

Vi rekommenderar att du läser integritetspolicyn och dataskyddet för varje socialt nätverk som används på vår webbplats.

Instagrams integritetspolicy

7. HUR VI DELAR INFORMATION

Vi är inte i branschen för att dela våra kunders information till andra. Vi delar endast kundinformation enligt beskrivningen nedan.

Tredjepartsleverantörer. Vi anlitar andra företag och personer för att utföra funktioner för vår räkning. Exempel på detta är att behandla betalningar (Stripe, PayPal, Klarna), skapa plattformen och vara värd för butiken, leverera produkterna (budfirmor), skicka e-post (Mailfence), analysera data (Swetrix), tillhandahålla marknadsföringshjälp och tillhandahålla sökresultat och länkar.

Dessa tredjepartstjänster och verktyg kan ha tillgång till personuppgifter som behövs för att utföra sina funktioner, men får inte använda den informationen för andra ändamål. Information som delas med dessa tredjepartstjänster kommer att behandlas och lagras i enlighet med deras respektive sekretesspolicy och vår sekretesspolicy.

Affärsöverföringar. I händelse av att AV Art Sweden AB skapar, går samman med eller förvärvas av en annan enhet kommer din information sannolikt att överföras. AV Art Sweden AB kommer att skicka e-post till dig eller placera ett framträdande meddelande på vår webbplats innan din information blir föremål för en annan sekretesspolicy.

Skydd av AV Art Sweden AB och andra . Vi lämnar ut personuppgifter när vi anser att det är lämpligt för att följa lagen, genomdriva eller tillämpa våra villkor och andra avtal, eller skydda AV Art Sweden AB:s, våra användares eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer för bedrägeriskydd och kreditriskreducering.

Med ditt samtycke. Förutom vad som anges ovan kommer du att få ett meddelande när personligt identifierbar information om dig kan komma att gå till tredje part, och du kommer att ha möjlighet att välja att inte dela informationen.

Anonym information. AV Art Sweden AB använder den anonyma surfinformation som samlas in automatiskt av våra servrar främst för att hjälpa oss att administrera och förbättra webbplatsen. Vi kan också använda aggregerad anonym information för att tillhandahålla information om webbplatsen till potentiella affärspartners och andra icke-anslutna enheter. Denna information är inte personligt identifierbar.

E-postadress. Den e-postadress som du lämnar till oss i syfte att ta emot vår e-postkommunikation kommer aldrig att hyras ut eller säljas till en tredje part.

8. SKYDD AV DIN INFORMATION

Vi arbetar för att skydda säkerheten för din information under överföringen genom att använda Secure Sockets Layer (SSL) programvara, som krypterar information som du anger. Om transaktioner behandlas på webbplatsen överförs transaktionsinformationen till och från webbplatsen i krypterad form med hjälp av branschstandardiserade SSL-anslutningar för att skydda sådan information från avlyssning. Vi begränsar behörig tillgång till din personliga information till de personer som har ett legitimt syfte att känna till den informationen för att tillhandahålla produkter eller tjänster till dig och de personer du har godkänt att ha tillgång till sådan information.

AV Art Sweden AB följer allmänt accepterade branschstandarder för att skydda den personliga information som lämnas till oss, både under överföring och när AV Art Sweden AB tar emot den. Ingen metod för överföring över Internet, eller metod för elektronisk lagring, är 100% säker. Därför, medan AV Art Sweden AB strävar efter att använda kommersiellt godtagbara medel för att skydda din personliga information, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Vi kommer inte att sälja, distribuera eller hyra ut din personliga information till tredje part om vi inte har ditt tillstånd eller är skyldiga enligt lag att göra det.

9. EU MEDLEMMARS RÄTTIGHETER (GDPR COMPLIANT)

Om du är stadigvarande bosatt i Europeiska unionen har du rätt att få tillgång till, korrigera, ladda ner eller radera din information, samt rätt att begränsa och invända mot viss behandling av din information. Medan vissa av dessa rättigheter gäller generellt, gäller vissa rättigheter endast under vissa begränsade omständigheter.

Vi beskriver dessa rättigheter nedan:

Tillgång och portabilitet: För att få tillgång till och veta vilken information som finns lagrad på våra servrar kan du skicka oss din förfrågan via vår kontaktinformation.

Rättelse, begränsning, begränsning, radering: Du kan också korrigera, begränsa, begränsa eller radera mycket av din
information.

Objekt: När vi behandlar dina uppgifter baserat på våra legitima intressen som förklaras ovan, eller i allmänhetens intresse, kan du under vissa omständigheter invända mot denna behandling. I sådana fall kommer vi att sluta behandla dina uppgifter om vi inte har tvingande berättigade skäl att fortsätta behandla dem eller om det är nödvändigt av juridiska skäl.

Återkalla samtycke: Om du tidigare har gett ditt samtycke, t.ex. för att tillåta oss att behandla och lagra dina personuppgifter, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling och lagring av dina uppgifter. Du kan till exempel återkalla ditt samtycke genom att uppdatera dina inställningar. I vissa fall kan vi fortsätta att behandla din information efter att du har återkallat ditt samtycke om vi har en rättslig grund för att göra det eller om ditt återkallande av samtycke var begränsat till vissa behandlingsaktiviteter.

Klagomål: Om du vill lämna in ett klagomål om vår användning av din information (och utan att det påverkar några andra rättigheter du kan ha), har du rätt att göra det till din lokala tillsynsmyndighet. Användare kan utöva alla dessa rättigheter genom att kontakta oss via kontaktinformationen eller kontaktsidan.

Om du är bosatt i Europa noterar vi dessutom att vi behandlar dina uppgifter för att uppfylla avtal som vi kan ha med dig eller på annat sätt för att tillgodose våra legitima affärsintressen som anges ovan. Observera också att dina uppgifter kommer att överföras utanför Europa.

Du kan läsa mer om dessa rättigheter på:

Europa Citicens Rights


10. CALIFORNIA ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT COMPLIANCE (CalOPPA)

CalOPPA är den första delstatslagen i landet som kräver att kommersiella webbplatser och onlinetjänster ska publicera en integritetspolicy. Lagens räckvidd sträcker sig långt utanför Kalifornien och kräver att alla personer eller företag i USA (och eventuellt hela världen) som driver webbplatser som samlar in personligt identifierbar information från kaliforniska konsumenter ska publicera en tydlig integritetspolicy på sin webbplats som exakt anger vilken information som samlas in och vilka personer eller företag som den delas med.

Eftersom vi värdesätter din integritet har vi vidtagit nödvändiga försiktighetsåtgärder för att följa California Online Privacy Protection Act (CalOPPA).

* Enligt California Online Privacy Act har du följande rättigheter:

* Veta vilka personuppgifter som samlas in.

* Veta om dina personuppgifter säljs eller lämnas ut och till vem.

* Få tillgång till dina personuppgifter.

* Begära att få radera alla personuppgifter om dig.

* Inte bli diskriminerad för att de utövar sina integritetsrättigheter.


11. CHILDREN'S ONLINE PRIVACY PROTECTION

Vi uppfyller kraven i California Online Privacy Protection Act (CalOPPA - amerikansk förordning) och GDPR (General Data Protection Regulation - europeisk förordning) vad gäller skydd av minderårigas personuppgifter. Vi samlar inte in någon information från personer under 13 år. Vår webbplats och våra tjänster riktar sig till personer som är minst 13 år gamla eller äldre. Om du får kännedom om att ditt barn har lämnat personuppgifter till oss ber vi dig kontakta oss. Om vi får kännedom om att ett barn har lämnat personuppgifter till oss kommer vi att vidta åtgärder för att radera uppgifterna, avsluta den personens konto och begränsa åtkomsten för den personen.


12. REdigering och radering av information

Om du anser att någon information som vi har om dig är felaktig eller ofullständig, vänligen skriv till eller mejla oss så snart som möjligt. Vi kommer omedelbart att korrigera all information som visar sig vara felaktig. Du kan ändra, modifiera, korrigera och radera din information när som helst, vänligen kontakta oss via kontaktinformationen. För att välja bort AV Art Sweden AB e-post, följ instruktionerna som ingår i e-postmeddelandet. Din begäran ska behandlas inom 48 timmar.


13. LEVERANTÖRER OCH ANDRA TREDJEPARTER

Om inte annat uttryckligen anges i denna integritetspolicy, behandlar detta dokument endast användning och utlämnande av information som AV Art Sweden AB samlar in från dig. Om du lämnar ut din information till andra, oavsett om det är andra användare eller leverantörer på AV Art Sweden AB, kan olika regler gälla för deras användning eller utlämnande av den information du lämnar ut till dem. AV Art Sweden AB kontrollerar inte tredje parts integritetspolicyer, och du är föremål för dessa tredje parters integritetspolicyer där så är tillämpligt. AV Art Sweden AB är inte ansvarig för integritets- eller säkerhetspraxis på andra webbplatser på Internet, inte ens de som är länkade till eller från AV Art Sweden AB:s webbplats. AV Art Sweden AB uppmuntrar dig att ställa frågor innan du lämnar ut din personliga information till andra.

14. FEEDBACK / KONTAKT

Om du har frågor eller funderingar kring denna integritetspolicy och hanteringen och säkerheten för dina uppgifter, vänligen kontakta oss via vår kontaktsida eller via följande kontaktuppgifter:

Telefon: +46 (0)72 328 95 10
Info@andreasvarro.com