Återvändandepolicy

Senast uppdaterad i mars 2022

Välkommen till AV Art Sweden AB!

Denna returpolicy gäller för alla produkter som köps via:

https://www.andreasvarro.com

Vår returpolicy är en del av, och måste läsas tillsammans med, våra allmänna villkor, sekretesspolicy och fraktpolicy. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna returpolicy när som helst.


1. RETURNERING OCH REPLIKATIONER

Eftersom våra produkter är unika, exklusiva och tillverkade enligt kundens specifikationer erbjuder vi inga återbetalningar eller returer. Kontrollera alla produktspecifikationer innan du gör en beställning.

2. Skadade produkter

Vi ersätter endast konstverk om de är skadade enligt följande bestämmelser:

* Konstverket bör inspekteras vid ankomsten om det finns yttre skador på paketet. Detta bör göras när den person som levererar paketet fortfarande är närvarande.

* Om transportföretaget skadar konstverket under transporten, ansvarar transportföretaget för att täcka den förlorade skadan. AV Art Sweden AB ersätter inte skador som orsakats av transportföretaget. Köparen måste rikta sitt krav till respektive transportföretag.

* Köparen ansvarar för att inspektera alla konstverk efter att de packats upp/avpackats av en erfaren inramare INNAN de ramas in. AV Art Sweden AB ansvarar inte för skador som upptäcks efter att konstverket är inramat. AV Art Sweden AB ersätter inte köparen för kostnader för inramning eller andra kostnader.

* Konstverket är ÖMTÅLIGT; om en person utan erfarenhet av att hantera konst öppnar och rullar upp förpackningen/konstverket och konstverket skadas, kommer konstverket inte att ersättas.

* Om det inte finns några synliga yttre skador på förpackningen och konstverket öppnas av någon med erfarenhet men konstverket inuti förpackningen är skadat, repat eller har andra tryckrelaterade problem; köparen måste skicka foton av förpackningens utsida och foton av det skadade konstverket (om det är skadat) tillsammans med respektive äkthetsintyg. I detta fall kommer AV Art Sweden AB att ersätta konstverket med en exakt kopia av det köpta konstverket, med samma upplagenummer och signatur. Innan konstverket ersätts är köparen skyldig att förstöra konstverket och äkthetscertifikatet och skicka bilder av det förstörda konstverket tillsammans med certifikatet och hologrammet (fäst på konstverkets baksida).

* Om inramaren vid öppnandet och uppackningen av konstverket skadar konstverket, ansvarar AV Art Sweden AB inte för sådana skador, välj noga ut den person som ska packa upp konstverket.

* Produktionen av ersättnings konstverket kommer att ha samma produktionstid som anges i den ursprungliga beställningen.

* Bilderna skrivs ut på professionellt papper av museikvalitet på en professionell skrivare och med professionellt bläck. AV Art Sweden AB kan dock inte garantera konstverkets livslängd då detta beror på hur konstverket hanteras, var det hängs upp, ramens kvalitet och rummets miljöförhållanden (ljus, fuktighet etc.) och mycket mer.


3. KONTAKTA OSS

Om du har frågor om denna returpolicy, vänligen kontakta oss via vår kontaktsida eller via följande kontaktuppgifter:

Telefon: TELEFON: +46 (0)72 328 95 10
Info@andreasvarro.com